Teljes ESTA Kérelmezési Útmutató

Közzétett: May 08, 2019, Szerkesztette: Nov 09, 2019 | Címkék: ESTA, ESTA alkalmazási útmutató

Az ESTA vízummentességi program több mint egy évtizede könnyíti meg az Egyesült Államokat célzó turisztikai és üzleti utazásokat. Bevezetése óta a kérelmezési folyamatot érintő számos változtatás került bevezetésre, különös tekintettel a kérelmezési űrlap előírásaira, alkalmasságára valamint biztonsági átvilágítására vonatkozóan.

A hagyományos vízumokkal összehasonlítva, az ESTA alapvető különbségekkel rendelkezik. Először is, az ESTA „vízummentesség”, tehát technikai értelemben nem tekinthető vízumnak. Az ESTA célja, hogy rövid idejű utazások esetében meggyorsítsa az Egyesült Államokba való bejutás folyamatát, viszont a megadott utazási cél teljesítése után el kell hagyni az ország területét. A hagyományos vízumok az ESTA-hoz képest hosszabb tartózkodási időt tesznek lehetővé az utazás céljának meghatározásával.

Ennél is fontosabb különbség, hogy az ESTA az utazók számára nem biztosítja az Egyesült Államok állampolgárait megillető jogokat, valamint az ESTA-val rendelkezők nem folyamodhatnak zöld kártyáért és munkavállalói vízumért. Például, a vízummal rendelkezőknek lehetősége nyílik az Egyesült Államok területére lépni és az utazás céljának eléréséig ott tartózkodni, ezen felül jogosulttá válnak bizonyos bevándorlási jogokra is. Az ESTA engedéllyel utazók 90 napot meg nem haladó időtartamra, üzleti vagy szabadidős céllal érkezhetnek az országba, míg az Egyesült Államokba érvényes vízummal rendelkezők az utazási cél elérésig tartózkodhatnak ott, akár akkor is, ha az tíz évet vesz igénybe.

Azoknak akik Egyesült Államokba érvényes vízummal rendelkeznek, nem kell ESTA vízummentességi engedélyért folyamodniuk. Más szóval, a dokumentumok funkcióinak átfedésének elkerülése érdekében, az érvényes vízummal rendelkező személyeknek nem kell utazási engedélyért folyamodniuk. Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatala által kiadott dokumentum (2017) szerint, mindkét vízum megléte nem garantálja a belépést az Egyesült Államokba, bár az iratok bizonyítják, hogy a másik ország konzuli képviseletei jóváhagyták az utazást. A beutazáshoz szükséges engedélyek megítélésének joga az amerikai bevándorlási hatóságok jogkörébe tartozik, a beutazás engedélyezéséről vagy elutasításáról szóló döntést nem kötelesek megindokolni.

Függetlenül ettől, ha az engedélyezéshez szükséges kritériumok teljesülnek és a beutazás célja a rövid távú, 90 napos határidőn belül való tartózkodást indokolja, magánszemélyek igényelhetik az ESTA-t.  Az a személy jogosult az ESTA vízummentességi programban való részvételre, aki a vízummentességi programban felsorolt 39 ország valamelyikéből származik. Ezek az országok a következők: Andorra, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brunei, Chile, Csehország, Dánia, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Japán, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Lengyelország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, Új-Zéland. Amellett, hogy a kérelmezők ezen országok valamelyikének állampolgárai, a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • A kérelmezők nem rendelkezhetnek látogatói vízummal
 • A tartózkodás időtartama legfeljebb 90 nap
 • Az utazás szabadidős vagy üzleti célú, tekintve, hogy ezen célok nem igényelnek hosszas tartózkodási időt, ezáltal elkerülhető egy hosszadalmas engedélyezési procedúra
 • Egy, a vízummentességi programban részt vevő ország által jogszerűen kiadott érvényes útlevél
 • A tervezett utazás ne szomszédos területeken érjen véget, kivéve, ha a kérelmező az adott ország lakója
 • A bevándorlási és állampolgárság törvénynek megfelelően megalapozott indoklás szolgáltatása az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hatóságnak
 • A vízumkérelemhez szükséges feltételek teljesülését igazoló biometrikus azonosítók, érvényes útlevél és személyes adatok
 • Az a személy, aki különösen a szeptember 11-i (9/11) eseményeket követően, az Egyesült Államokra nem jelent veszélyt egészségügyi, védelmi, jóléti és biztonsági szempontból, engedélyt kaphat a beutazásra

Ha a kérelmező megfelel az összes jogosultsági követelménynek, további feltételeknek kell teljesülniük. Először is, a személynek a vízummentességi programban részt vevő 39 ország valamelyikének érvényes útlevelével kell rendelkeznie. Ez egy, a kérelmezési eljárás során teljesítendő alapvető követelmény, mivel az útlevél tartalmazza az elfogadhatóság megállapításához szükséges alapvető információkat. A kérelmező nem rendelkezhet látogatói vízummal, mivel ennek birtokában nem az ESTA igénylése szükségtelenné válik.

Mivel sokan nincsenek tisztában a biztonságos fizetési lehetőségekkel, ezért McNeill, Carafano, Dean és Sales (2009) kiemelte a fizetés menetének fontosságát. A fizetéshez egy érvényes VISA, MasterCard, American Express, vagy Discover Card bankkártya szükséges, mivel a kormányzat ezen kártyák biztonságosságát, hitelességét és az állami hivatalok által meghatározott pénzügyi követelményeknek való megfelelőségét ismeri el.

Annak ellenére, hogy úgy tűnhet, a díjak azonnal fizetendőek, kifizetésükre később is van lehetőség. Az egyéni kérelmezőknek a kérelem beadását követően 7 nap áll rendelkezésükre a teljes összeg befizetésére. Amennyiben a befizetés ezen időintervallumon túl történik, a kérelem érvénytelen és új kérelmezési folyamat indítása válik szükségessé. Ugyanez vonatkozik a csoportos kérelmekre is, de ebben az esetben a hétnapos határidő az utolsó kérelem benyújtásnak dátumától számítandó. Az egyéni kérelmekhez hasonlóan, a határidő túllépése esetén a csoportos kérelem is érvénytelenné válik és a csoport kapcsolattartójának újra be kell nyújtania az igénylést. McNeill, Carafano, Dean és Sales (2009) szerint, ezen előírás célja a kérelmezési folyamat megkönnyítése és lerövidítése.

Az átdogozott ESTA több követelményt támaszt és bevezetésével ahhoz, hogy az engedélyezési jóváhagyás valószínűségét javítsuk, ezeket teljesíteni kell. 2014-től a bevándorlásért felelős szervek fokozott ellenőrzési intézkedéseiknek részeként további kérdéseket fogalmaztak meg a nevekre és álnevekre, állampolgárságokra, szülők neveire, nemzeti személyazonosító számra és foglalkoztatási információkra vonatkozóan. A foglalkoztatási információk megadására a bevándorlásról és az állampolgárságról szóló törvény 214b. szakasza értelmében került sor, mivel ezen adatok a törvény szerint jelzik a jogosultságot. Éppen ezért, a kérelmezőknek utazásuk céljának igazolása érdekében, meg kell adniuk a kért adatokat.

A jogosultsági és a kérelmezési követelmények alapján az ESTA vízummentesség kizárólag ideiglenes utazási engedélynek tekinthető. Az ESTA-ra azoknak van szüksége, akik 90 napnál rövidebb időtartamot szeretnének eltölteni az Egyesült Államokban, ezért bevezetésére a rövid és meghatározott lejárattal rendelkező, turisztikai vagy üzleti célú utazások esetére került sor. Egy olyan rugalmas vízummentességi program teszi lehetővé a valóban üzleti vagy turisztikai céllal az Egyesült Államokba érkező utazók megnövekedett számának beengedését, mely pozitív hatással van USA idegenforgalmára és erősíti gazdaságát. Azokban az esetekben, amikor a 90 napos látogatási időtartam nem bizonyul elegendőnek, az USA-ban érvényes vízumra van szükség.

Az utazás lefoglalásakor nem muszáj ESTA-ért folyamodni. A kérelmezési folyamat során az utazás részleteinek leírása ugyan nem szükséges, viszont rendelkezni kell egy kapcsolattartóval az Egyesült Államokban, tartózkodási címmel, és átutazás esetén az utazás jellegét fel kell tüntetni a utazási információk között. Ha a benyújtott kérelem valamilyen hibát tartalmaz, ennek kijavítására lehetőség nyílik (Duckett, 2016). Viszont a kérelmezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy néhány adatmező tartalma nem módosítható, ilyen például az útlevél azonosítószáma és a kiállító ország. Ezek átírásához új kérelem benyújtása szükséges és ismét meg kell fizetni a vonatkozó díjakat is.

Előfordulhat, különösen az útlevélben és egyéb fontos útiokmányokban szereplő név- és dátumadatok esetében, hogy az adatok megadása során nehézségek merülnek fel. Például, egyes nevek tartalmazhatnak olyan, az angol ábécében nem szereplő betű karaktereket, melyek az ESTA kérelem kitöltése során helyesírási problémákat eredményeznek. Erre a megoldás általában az útlevélben szereplő, géppel beolvasható adatok megadása, hiszen ez a név egyetemesen érvényes írásmódját jelöli. A közelgő lejárati dátummal rendelkező útlevek szintén gondot okozhatnak a kérelmezőnek, mivel útlevelük érvényessége akár az egyesült államokbeli tartózkodás során is lejárat (Siskin, 2014).

Mivel az ESTA elbírálási folyamata automatizált, a kérelem eredménye általában már közvetlenül a benyújtást követően látható. Abban az esetben, ha több idő szükséges a kérelem feldolgozáshoz, a végső döntésre 72 órán belül mindenképpen sor kerül. A visszajelzés megtekinthető a kérelem állapotát jelző honlapon, vagy amennyiben az ESTA kérelem benyújtásakor a kérelmező megadta email címét, emailben értesítés érkezik. Az ESTA kérelemre háromféle válasz érkezhet, nevezetesen: „Engedélyezve”, „Utazás Nem Engedélyezett” és „Engedélyezés Függőben”. Amennyiben a döntés eredménye „Utazás Nem Engedélyezett”, ez nem jelenti azt, hogy a kérelmező nem léphet az Egyesült Államok területére, csupán a vízummentességi programban nem vehet részt. Ebben az esetben B1 Üzleti Vízumért, B2 Turista Vízumért illetve C1 Átutazó Vízumért folyamodhat. Az „Engedélyezés Függőben” válasz sem jelent negatív eredményt, csupán azt jelzi, hogy az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatalának a kérelem elbírálásához és a döntés meghozatalához több időre van szüksége.

Irodalom

 1. Duckett, G. (2016). Travel in the United States of America: Questions and Answers. Singapore: George Duckett.
 2. McNeill, J. B., Carafano, J. J., Dean, J., & Sales, N. A. (2009). Visa Waiver Program: A Plan to Build on Success. Heritage Foundation Backgrounder, 9.
 3. Siskin, A. (2014). Visa Waiver Program. Congressional Research Service.
 4. U.S Customs and Border Protection. (2017). Travel. Retrieved from U.S Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/travel
 5. U.S Customs and Border Protection. (2017). U.S Customs and Border Protection. Retrieved from Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/