Mely kérdésekre kell választ adnia az ESTA jogosultság elbírálása során?

Közzétett: Apr 10, 2019, Szerkesztette: Aug 22, 2019 | Címkék: ESTA kérdések, ESTA alkalmazás, ESTA jogosultság

Az ESTA jogosultság elbírálása során feltett kilenc kérdés az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatalának (CBP) munkáját segíti annak eldöntésében, hogy az Egyesült Állomokba utazni kívánó személy jogosult-e a Vízummentességi Programban való részvételre. A kérdésekre adott, a kérelmező egészségügyi állapotára, bűnügyi előéletére, droghasználattal kapcsolatos előéletére, terrorizmussal kapcsolatos tevékenyégeire, egyesült államokbeli munkavállalási szándákára, bevándorlással és vízummal kapcsolatos előéletére vonatkozó válaszok, valamint az afrikai és közel-keleti országokba tett korábbi látogatásairól szóló adatok segítik a Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatalának (CBP) munkáját annak eldöntésében, vajon a kérelmező biztonsági kockázatot jelent-e.

ESTA jogosultság elbírálása 1. kérdés

"Van-e fizikai vagy mentális rendellenessége; kábítószerélvező vagy kábítószerfüggő; jelenleg szenved-e az alábbi betegségek bármelyikében (a fertőző betegségek a Section 361 (b) of the Public Health Service Act alapján vannak megadva): kolera, diftéria, fertőző tuberkulózis, pestis, himlő, sárgaláz, vírusos vérzéses láz, mint például Ebola, Lassa-láz, Marburg-vírus, krími-kongói láz, súlyos akut respiratorikus megbetegedés, mely másokat megfertőzhet és akár halálos kimenetelű is lehet."

Az ESTA jogosultság elbírálásának 1. kérdése a kérelmező fizikai és mentális állapotára, kábítószer használatára és fertőző betegségeire vonatkozik. A kérdésben részletesen felsorolásra kerülnek azok a betegségek, melyek kizáró okot jelentenek. Ezek, a kérelmező egészségügyi állapotára vonatkozó témák egy kérdésen belül szerepelnek, mivel mindegyikük egészségügyi veszélyt jelenthet az Egyesült Államok állampolgárai számára, illetve ha a beutazó személy fizikai vagy mentális betegségtől, kábítószerfüggőségtől, illetve a felsorolt betegségek bármelyikétől szenved, az az USA egészségügyi rendszerének plusz terhet jelent. Érthető, hogy az Egyesült Államok kormánya szeretné felügyelni és szabályozni a fertőző betegségekkel, valamint egyéb egészségügyi állapottal kapcsolatos veszélyforrásokat.

ESTA jogosultság elbírálása 2. kérdés

"Előfordult, hogy letartóztatták vagy elítélték olyan bűncselekményért, amely komoly vagyoni kárt, vagy személy vagy kormányzati hatóság elleni súlyos sérülést okozott?"

Az ESTA jogosultság elbírálásának 2. kérdése során a kérelmezőnek "igen" vagy "nem" válasz megadásával kell választ adnia olyan, nem kábítószerhez kapcsolódó bűncselekményekre vonatkozón, melyek más személyben vagy más tulajdonában okoztak kárt. Korábban ebben a kérdésben az "erkölcstelenség" kifejezést használták, azonban ennek jogi meghatározása nem volt egyértelmű a kérelmezők számára. Bár szerencsére a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) jelentősen javítva a kérdés érthetőségét, átírta a fent olvasható változatra, azonban a szövegben előforduló "súlyos" szó használata továbbra is szubjektív értelmezésre ad lehetőséget. A korábbi bűncselekmények által okozott sérülés illetve kár súlyosságának mértéke a kérelmező mérlegelésétől függ. Az Egyesült Államokban használt gyakorlathoz képest, minden európai állam megkülönböztetve egymástól a bűncselekményt, a törvénysértést (vagy törvényszegést) és a szabálysértést, súlyosságuk szerint másként osztályozza a bűncselekményeket. Például a károkozás mértékétől függően a szabálysértések "enyhébb" kategóriába esnek, valamint egyes kevésbé súlyos bűncselekmények különböző tevékenységeket jelölhetnek, mint a kisebb lopások, nyilvános ittasság, vandalizmus, gondatlan vezetés és cannabis birtoklása. A súlyos esetek bűncselekménynek minősülnek és olyan tevékenységeket jelölnek, mint az emberölés, a gyilkosság, a rablás, az adócsalás, a gyújtogatás, a hazaárulás, a csalás stb. Ugyanakkor a kérelmezőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az ellenőrzési folyamat során az ESTA hozzáféréssel rendelkezik az európai kormányok bűnügyi és rendőrségi nyilvántartásához.

ESTA jogosultság elbírálása 3. kérdés

"Megsértette valaha illegális kábítószerek birtoklásával, használatával vagy terjesztésével kapcsolatos törvényeket?"

Az ESTA jogosultság elbírálásának 3. kérdése a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozik. Az ESTA kérelmezési űrlapon szereplő többi kérdéssel ellentétben ez a kérdés nagyon világos, egyértelmű és könnyen érthető függetlenül attól, hogy a kérelmező hol él és mely ország állampolgára.  Lényegében minden olyan ESTA kérelmezőnek, aki illegális kábítószer birtoklásával, használatával illetve terjesztésével kapcsolatos törvénysértést követett el, erre a kérdésre "igen" választ kell adnia.

ESTA jogosultság elbírálása 4. kérdés

"Részt vett valaha vagy szeretett volna részt venni terrorista tevékenységekben, kémkedésben, szabotázsban vagy népirtásban?"

Az ESTA jogosultság elbírálásának 4. kérdésének megfogalmazása egyértelmű és célja azon személyek kizárása, akik terrorista cselekményt, kémkedést, szabotázsakciót vagy népirtást követtek el. A kérdés nem csupán a kérelmezőnek a felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatos bűnügyi előéletére vonatkozik, hanem arra is, vajon az Egyesült Államokban való tartózkodása során részt kíván-e venni ezen tevékenységek valamelyikében. Ha a kérelmező valóban kíván ilyen tevékenységet folytatni, akkor erre a kérdésre „igen” választ kell adnia. A Merriam-Webster értelmező szótár meghatározása szerint:

A terrorizmus az „erőszak és megfélemlítés, különösen civil személyekkel szembeni, jogellenes felhasználása, politikai célok elérése érdekében”.

A kémkedés a „kémtevékenység vagy kémek alkalmazásának gyakorlata, általában a kormányok politikai és katonai információk megszerzésére irányuló tevékenysége”.

A szabotázs „(valamely dolog) szándékosan elpusztítása, károsítása vagy akadályozása, elsősorban politikai vagy katonai előnyök elérése céljából”.

A népirtás „emberek egy nagy, különösen egy adott nemzethez vagy etnikumhoz tartozó csoportjának szándékos megölése”.

ESTA jogosultság elbírálása 5. kérdés

"Előfordult valaha, hogy csalást követett el vagy hamis színben tüntette fel magát vagy másokat, hogy az Egyesült Államokba vízumot vagy beutazást szerezzen, vagy segítsen másoknak szerezni?"

Azon kérelmezők, akik az USA vízumának vagy elektronikus formátumú engedélyének megszerzése érdekében csalást követtek el vagy elfedték valódi kilétüket, biztonsági szempontból kockázatosnak minősülnek, ezért a Belbiztonsági Minisztérium (CBP) ezen személyek kérelmének elutasítása céljából külön kérdést fogalmazott meg. Függetlenül attól, hogy a bűncselekményt saját vagy más javára követte el, az ESTA kérelmezőnek akkor is közölnie kell a csalás vagy félrevezetés tényét, ha ezzel nem vádolták meg illetve részvételére nem derült fény.

ESTA jogosultság elbírálása 6. kérdés

"Ön jelenleg munkát keres az Egyesült Államokban, vagy korábban munkát vállalt az Egyesült Államokban az amerikai kormány előzetes engedélye nélkül?"

A vízummentességi program keretében vagy más nem-munkavállalási céllal kiadott vízummal rendelkező beutazók az Egyesült Államok kormányának engedélye nélkül nem vállalhatnak munkát az országban. A kérdésnek célja azon ESTA kérelmezők kizárása, akik munkát keresnek az Egyesült Államokban, vagy korábban megsértették az amerikai vízumuk feltételeit. Az Egyesült Államok látogatói B-1-es vízummal, vagy vízummentességi program keretében kiadott engedéllyel nem végezhetnek semmilyen munkát és bármilyen jellegű fizetett munka megkezdése előtt be kell szerezniük a megfelelő munkavállalási vízumot. Az ESTA-t nem használhatják munkakeresők, azonban az USA-ba érkezés előtt egyeztetett állásinterjú miatt való beutazásra használható. Előfordulhat, hogy a határon, a jóváhagyott ESTA-val rendelkezőknek meg kell adniuk beutazásuk okát, vagyis hogy előre egyeztetett interjú miatt látogatnak az országba. Ezen kívül, a látogatónak az Egyesült Államokba érvényes belépőkártyáján a beutazás céljául üzleti utat kell megjelölnie.

ESTA jogosultság elbírálása 7. kérdés

"Megtagadták valaha Öntől az amerikai vízumot, amit a jelenlegi vagy korábbi útlevelére kért, megtagadták beutazását az Egyesült Államokba vagy visszavonták beutazási kérelmét egy USA belépési helyen?"

A hetedik kérdés egyértelmű célja a korábbi vízumkérelmeinek elutasításairól, valamint bármely, az Egyesült Államok határán történő visszautasításról való tájékozódás. A kérdés az engedélyről az Egyesült Államok határán, a kérelmező által tett esetleges lemondására is vonatkozik. A CBP feltételezi, hogy az engedély határon történő visszavonásának oka az országba való belépés negatív kimenetelétől való félelem, ezért a visszavont kérelmek az elutasításokkal azonos elbírálás alá esnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a kérdés nem érinti az ESTA korábbi elutasításairól szóló információkat, mivel benyújtáskor a rendszer automatikusan felismeri előzetes engedélykéréseit. Előfordul, hogy a kérelmet az ESTA igénylő űrlap hibás kitöltése miatt utasítják el.  Valószínűsíthető, hogy annak az ESTA kérelmezőnek, akinek újra be kell nyújtania az űrlapot, és "igen"-nel válaszol a kérdésre, kérelmét ismét elutasítják.

ESTA jogosultság elbírálása 8. kérdés

"Előfordult már, hogy az amerikai kormány által engedélyezett időnél tovább maradt az Egyesült Államokban?"

A Visa Waiver vízummentességi programban kapott engedély vagy egyéb vízum által meghatározott időtartamot meghaladó tartózkodás és a vízum feltételeinek megsértése rendkívül súlyos jogsértéseknek minősülnek. A fentiek értelmében azok, akik korábbi vízumuk, vagy ESTA engedélyük időtartamán felül tartózkodtak az Egyesült Államokban vélhetően nehézségekre számíthatnak a későbbi vízumuk vagy elektromos beutazási engedélyük megszerzése során. A vízumon vagy ESTA-n engedélyezett időtartamnak csupán egy nappal való túllépése is negatív következményekkel jár egy későbbi engedély megszerzése során.

ESTA jogosultság elbírálása 9. kérdés

"Utazott, vagy tartózkodott 2011. március 1-jén vagy azt követően Iránban, Irakban, Líbiában, Észak Kórea, Szomáliában, Szudánban, Szíriában vagy Jemenben?"

2016-ban új szabályok léptek érvénybe a megnövelt biztonsági intézkedések és terrorfenyegetettség miatt. A kilencedik ESTA jogosultsági kérdés a 2011 után Iránban, Irakban, Líbiában, Észak Kórea, Szomáliában, Szudánban, Szíriában vagy Jemenben utazó személyek kizárásának céljából került az ESTA formanyomtatványba. A Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) szerint ezek az országok biztonsági kockázatot jelentenek, így azok az ESTA kérelmezők akik 2011-t követően ezekbe az országokba utaztak, kötelesek ezt a tényt a kérelmükön feltüntetni.

Erre a kérdésre adott „Igen” válasz esetén az ESTA kérelem nagy valószínűséggel elutasításra kerül. Mielőtt válaszolna, figyelmesen olvassa el a kérdéseket, hogy azokat teljes mértékben megértse. Ha az „Igen” választ választja, a folytatás előtt a rendszer felkéri Önt a válasz megerősítésére. A jogosultság elbírálására vonatkozó kérdésekre adott megtévesztő, vagy szándékosan hamis válaszok, vagy az űrlap bármely részén feltüntetett megtévesztő, hamis információk megadása nagy valószínűséggel az ESTA engedély kiadásának megtagadását eredményezik. 

Ha útlevele a vízummentességi programban részt vevő országok bármelyikében érvényes és turisztikai, üzleti céllal, illetve átutazás vagy orvosi ellátás céljából szeretne az Egyesült Államokba utazni, kezdje el az űrlap kitöltését, vagy további információkért tekintse meg GYIK rovatunkat.

Igényeljen ESTA engedélyt