Kérdések és válaszok a Vízummentességi Program (VWP) keretében engedélyezett üzleti tevékenységekről

Közzétett: May 25, 2020, Szerkesztette: May 25, 2020 | Címkék: ESTA követelmények, ESTA üzleti célokra

Beléphetek az ESTA-val az Egyesült Államok területére, hogy kereskedelmi vagy ipari tevékenységeket vagy szolgáltatásokat végezzek vagy ajánljak fel?

Beléphet az ESTA-val az Egyesült Államok területére, hogy kereskedelmi vagy ipari tevékenységeket vagy szolgáltatásokat végezzen vagy ajánljon fel, amennyiben ezekért nem kap amerikai cégektől vagy munkáltatótól nem kap semmilyen juttatást. Az engedélyezett kereskedelmi vagy ipari tevékenységek közé tartozik a szakmai vagy üzleti találkozókon és rendezvényeken való részvétel, a díjazás néküli független kutatások elvégzése, a szerződések tárgyalása, a peres eljárás, vagy találkozás üzleti partnerekkel.

Beléphetek az ESTA-val az Egyesült Államok területére, külföldi berendezés vagy gépgyártó képviselőjeként vagy értékesítőjeként, azok felszerelése, karbantartása vagy javítása céljából, illetve betaníthatom az Egyesült Államok alkalmazottait ezen berendezések használatára?

Bizonyos feltételek teljesülésekor igen. Előszöris, a berendezéseket vagy gépeket az Egyesült Államokon kívül kell gyártani. Másodszor, az elvégzett munkáért nem kaphat amerikai forrásból származó juttatást. Harmadszor, az ilyen szolgáltatások nyújtását az eladó és az amerikai vállalat közötti adásvételi szerződésben kell meghatározni, és rendelkeznie kell a szükséges speciális műszaki know-how-val e szolgáltatások nyújtásához.

ESTA-val utazó hivatásos sportolóként az USA-ban végzett munkámért kaphatok pénzbeli juttatást?

Nem kaphat pénzügyi juttatást amerikai forrásból, amennyiben az ilyen jellegű kifizetés az elsődleges jövedelemforrása. Azonban hivatásos sportolóként eljuthat az Egyesült Államokba, olyan versenyeken vagy sporteseményeken való részvételre, amelyeken ezen rendezvények pénzdíjasok.

Beléphetek ESTA-val az USA-ba, külföldi sportcsapat hivatásos sportolójaként sportversenyekben való részvétel céljából?

Általában igen, ha mind Önnek, mind a csapatának székhelye az USA-n kívül található. Ezen túlmenően, minden bérnek, amit hivatásos sportóként kap, külföldi (nem amerikai) forrásokból kell származnia, és a csapata tevékenységeinek nemzetközi vonatkozással kell rendelkeznie, vagy egy nemzetközi szervezet által szervezett tevékenységekben kell részt venniük.

Amatőr sportolóként utazhatok ESTA-val az USA-ba, hogy egy amerikai csapat sporttesztjein vagy sportpróbáin vegyek részt?

Igen, néhány korlátozással. Először, a látogatásának célja és időtartama kizárólag a sportpróbákon való részvétel lehet, és nem az USA-ban való élés és munkavégzés. Sőt, nem kaphat pénzügyi juttatást az amerikai csapattól azon kívül, amely szigorúan a sportteszt során az Ön költségeihez kapcsolódik (azaz oda-vissza út, szállás és étkezés).

Hivatásos szórakoztatóművészként végezhetek-e szakmámhoz kapcsolódó tevékenységeket az Egyesült Államokban, ha rendelkezem ESTA-engedéllyel?

Ezt megteheti, feltéve, hogy tevékenységét egy külföldi vállalat vagy szervezet fizeti. Az egyetlen juttatás, amelyet amerikai forrásból kaphat, azokra a költségekre korlátozódik, mint a szállás, étkezés, vagy bizonyos esetekben a díjazás, amelyet a fellépésért kaphat. Hivatásos előadóművészként is végezhet tevékenységeket, ha ezek a tevékenységek egy kulturális csereprogram részét képezik.

Használhatom-e az ESTA-t az USA-ba való belépéshez, ha privát jachton dolgozom?

Ez valószínűleg nem jelenthet problémát, és Ön áthajózhat az Egyesült Államok vizein, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. Függetlenül attól, hogy melyik országban van a jacht regisztrálva, a hajónak eredetileg egy idegen ország kikötőjéből kell kihajóznia. Ezenkívül minden elvégzett feladat vagy kötelezettség kizárólag a hajó tevékenységeivel lehet kapcsolatos.

Az ESTA-val kereshetek befektetési lehetőségeket az Egyesült Államokban?

Csak akkor, ha tevékenységeit nem tekintik produktív munkavégzésnek, vagy nem foglalja magában egy amerikai vállalkozás aktív irányítását, mivel ezekhez a tevékenységekhez E-2 vízum szükséges. Az ESTA keretében a megengedett tevékenységek magukban foglalják szakmai vagy üzleti találkozókon és rendezvényeken való részvételt, díjazás nélküli független kutatások elvégzését, szerződések tárgyalását, peres eljárásokat vagy találkozókat üzleti partnereivel.

Az ESTA-val dolgozhatok szerződéses fogathajtóként, lovászként vagy zsokéként külföldi munkáltató nevében, ha már dolgozom egy másik munkáltatónál?

Nem, az ESTA keretein belül nem végezheti ezeket a tevékenységeket.

Használhatom az ESTA-t az USA-ba való belépéshez, azon célból, hogy külföldi társaságnál dolgozzak vagy új fióktelepet, leányvállalatot vagy kirendeltséget létesítsek?

Nem, ehhez L-1 vízumra lesz szüksége.

Használhatom az ESTA-t az USA-ban működő üzleti tevékenység vizsgálatához?

Igen, amennyiben a feladata kizárólag a megfigyelésre korlátozódik.

Az ESTA-val végezhetek betanítási vagy önkéntes feladatokat, illetve dolgozhatok a Béke Hadtestnél?

Nem, az ESTA-val ez nem lehetséges, azonban A vagy B vízummal megteheti.  Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelel-e a Béke Hadtest Törvény 9-es és 10(a)(4)-es pontjaiban előírt követelményeknek.

Használhatom az ESTA-t az Egyesült Államokba való utazáshoz, hogy részt vegyek az Egyesült Nemzetek Szervezete Képzési és Kutatási Intézetnek gyakorlati programjában?

Igen, amennyiben nem áll külföldi kormány alkalmazásában.   Ha egy külföldi kormány alkalmazottja, és részt kíván venni ebben a gyakorlati programban, vízumot kell kérnie.

Használhatom az ESTA-t az USA-ba való belépéshez, hogy kiállításokon, vásárokon vagy hasonló nemzetközi rendezvényeken dolgozzam?

Lehet, de csak akkor, ha van egy külföldi munkáltatója, és jövedelme és munkaköri felelőssége külföldön, és nem az Egyesült Államokban található.

Beléphetek az USA-ba az ESTA-val, hogy egy vallási vagy nonprofit szervezetnél önkéntes feladatokat lássak el?

Ez az önkéntes tevékenységek körétől függ. Az önkéntes építési munka nem engedélyezett, de tárgyalásokon részt vehet, általános segítséget nyújthat, konferenciákon vagy vallási rendezvényeken tarhat beszédeket.

Mint egy amerikai vállalat külföldi igazgatója, használhatom-e az ESTA-t az USA-ba való belépéshez, ha Igazgatótanács ülésén való részvételért juttatást kapok?

Igen, végezhet ilyen tevékenységeket az ESTA-val.

Az ESTA-val sürgősségi munkavállalóként (pl. tűzoltói, egészségügyi, orvosi stb.) dolgozhatok?

Sürgősségi munkavállalók nem dolgozhatnak az ESTA-val, mivel ettől eltérő belépési eljárásokon kell átesniük a vám- és határvédelmi (CBP) követelményeknek megfelelően.