Belépés az Egyesült Államokba szárazföldön keresztül

Közzétett: Feb 26, 2021, Szerkesztette: Feb 26, 2021

Bevezetés

A legtöbb Visa Waver Program (VWP) részvételére jogosult utazó kereskedelmi légi, tengeri járművel vagy szárazföldön keresztül éri el az Egyesült Államokat. A szárazföldön érkezők általában a kanadai határon, ritkábban a mexikói határon jutnak be az Egyesült Államok területére. Jelen bejegyzés ezen utazókkal szemben támasztott követelményeket vizsgálja meg az USA-ba való belépés vagy az USA-ból való távozás eseteiben, valamint azokat a nehézségeket tárja fel, melyek a szárazföldi, a légi és a tengeri utazási módok vegyítése során merülhetnek fel.

Mi történik, ha ESTA nélkül lépek át a kanadai-amerikai határon az USA-ba?

A Visa Waver Program országaiból származó útlevéllel rendelkezőknek nem lesz szükségük ESTA-ra, ha a kanadai határról lépnek be az Egyesült Államok területére. Mindazonáltal, a szárazföldi határon egy papíralapú, I-94W nyomtatványt ki kell tölteniük. A Kanada és az USA közötti szárazföldi, komp- és vasúti határátkelőhelyek listája itt található.

Mi történik, ha rendelkezem ESTA-val, mégis szárazföldön, Kanadán keresztül érkezek az Egyesült Államokba?

Az ESTA-val rendelkező utazók könnyített beléptetési folyamattal léphetnek az Egyesült Államok területére, mivel számukra nem kötelező az I-94W nyomtatvány kitöltése a szárazföldi határon. Az online ESTA jelentkezés kitöltése kevesebb időt vesz igénybe, mint a papíralapú okmány kitöltése, bár a jóváhagyás megszerzése akár 72 órát is igénybe vehet, ezért azt javasoljuk, hogy az amerikai határra utazás előtt nyújtsák be kérelmüket.

Mi az I-94 nyomtatvány?

Az I-94 nyomtatványnak két típusa létezik, melyek kizárólag a nem amerikai állampolgároknak az Egyesült Államokba, szárazföldi úton történő érkezésének feldolgozására szolgálnak. Az egyik nyomtatványtípus kifejezetten a VWP programra jogosult országokból érkező utazókra vonatkozik, ezt az űrlapot I-94W nem bevándorló vízummentességi érkezési/távozási nyilvántartásnak nevezik. A másik nyomtatvány a VWP programra nem jogosult és nem amerikai állampolgárságú utazók számára készült, és az úgynevezett I-94 űrlap érkezési/távozási nyilvántartás.

Az Egyesült Államokba légi vagy tengeri úton belépő utazóknak nem kell kitölteniük az I-94 nyomtatványokat, ehelyett ESTA engedélyre vagy amerikai vízumra van szükségük.

Milyen információkat szükséges megadni az I-94W nyomtatványon?

Az I-94W űrlap ugyanazokat az információkat tartalmazza és ugyanazokkal a kérdésekkel, mint az ESTA jelentkezési kérdőív. A vízummentességi programban részt vevő utazók számára így ésszerű, hogy online töltsék ki az ESTA kérelmüket, mielőtt szárazföldön lépnének az Egyesült Államokba, ahelyett, hogy a határon töltenék ki az I-94W nyomtatványt.

Mi történik, ha szárazföldi úton távozom az Egyesült Államokból?

Az USA-ból szárazföldön távozó utazóknak vissza kell küldeniük az I-94W nyomtatvány alján lévő "Távozási Jelentés" elnevezésű szelvényt. A Távozási Jelentést az I-94W-n rögzített megengedett tartózkodás időtartam lejárta előtt vissza kell küldeni. A Távozási Jelentés tartalmazza az utazó indulás kikötőjét, dátumát, szállító- és járatszámát/hajó nevét. Ezt a dokumentumot Egyesült Államok hatóságának vissza kell küldeni vagy a kanadai határ átlépésekor át kell adni.

Mi történik, ha légi vagy tengeri úton távozom az Egyesült Államokból?

Ha szárazföldi úton érkezik az Egyesült Államokba, viszont tengeri vagy légi úton távozik, továbbra is meg kell őriznie a Távozási Jelentés dokumentumot, annak ellenére, hogy azt valószínűleg nem kérik majd vissza, hiszen minden kereskedelmi légi és tengeri közlekedési társaság digitális nyilvántartást vezet az indulásokról, amit megoszt az USA Vám és Határvédelmi Hivatalával (CBP).

Mi történik, ha elfelejtem visszaküldeni az I-94W nyomtatványt?

Ha elfelejtette visszaküldeni az I-94W nyomtatványt, akkor azt azon bizonyítékokkal együtt, melyek igazolják, hogy engedélyezett tartózkodás időtartama lejárta előtt elhagyta az USA területét, annak a szolgáltatónak kell elküldenie, mely a CBP-nek nyújt segítséget az érkezési és távozási adatok feldolgozásában. Az I-94W nyomtatványt ne küldje el a helyi nagykövetségnek. A vállalat jelenlegi címe a következő linken található: https://help.cbp.gov/s/article/Article-752?language=en_US. Nyilvántartási adatainak frissítéséről valószínűleg nem fog visszaigazolást kapni. A következő ESTA kérelem benyújtása esetén, ha kérelmét látszólag alaptalanul utasítják el, valószínűleg az a korábbi engedélyezett időtartam túllépése miatt történik. Erre akár egy vízuminterjú során is fény derülhet, ahol a nagykövetség vagy konzulátus képviselője tájékoztatást nyújt a korábbi amerikai vízum vagy ESTA kérelem visszautasításának okairól.

Milyen típusú bizonyíték igazolja, hogy nem léptem túl az I-94W nyomtatványon szereplő időtartamot?

Mivel a bizonyítékok eredeti példányokait nem küldik vissza, az utazóknak olvasható fénymásolatot kell benyújtaniuk az alábbiakban felsorolt bizonyítékokról. A következő bizonyítékokhoz angol nyelvű írásbeli magyarázatot kell mellékelni az I-94W visszaküldésének elmaradásáról, valamint az utasoknak az Egyesült Államokból való távozást követő mozgását és tevékenységét tartalmazó összefoglalását is csatolni kell angol nyelven.

  • Az Egyesült Államokból, Kanadából, Mexikóból vagy abból az országból, melyben az USA területének elhagyása után tartózkodott való elutazást igazoló eredeti beszállókártya.
  • Útlevele összes oldalát tartalmazó fénymásolata, amelyen megtalálhatók és láthatók az útlevél adatai, valamint az Egyesült Államokba és a közeli területekre tett látogatásait igazoló érkezési és indulási bélyegzők.
  • Fizetési jegyzékek, amelyek azt mutatják, hogy az Egyesült Államokból való visszatérése után, az engedélyezett tartózkodási időtartam lejártát követően, jövedelemre tett szert.
  • Olyan banki vagy hitelkártya nyilvántartások, melyek bizonyítják, hogy látogatása után az Egyesült Államokon kívüli tranzakciókat hajtott végre.
  • Iskolai jegyzőkönyvek vagy jelenléti ívek melyek bizonyítják, hogy az Ön által megadott időpontban valóban elhagyta az Egyesült Államokat.

Mi történik, ha Mexikóból érkezem az Egyesült Államokba?

A fent leírt szabályok és eljárások vonatkoznak a Mexikóból, szárazföldi úton, a VWP program keretében az USA-ba érkező utasokra.

Összegzés

A kanadai vagy mexikói határon keresztül az Egyesült Államokba belépő vagy az Egyesült Államokból kilépő, VWP-re jogosult utazóknak nem kell ESTA kérelmet benyújtaniuk, ez utóbbi azonban jelentősen meggyorsítaná érkezésük CBP általi feldolgozását a szárazföldi határokon. A papír alapú I-94W nyomtatványok bonyolított ügymenethez vezethetnek, ezért az utazóknak tisztában kell lenniük az olyan időmegtakarító lépésekkel, mint az ESTA igénylése az I-94W határon történő kitöltése helyett, és a többi összetevővel együtt ennek megfelelően kell tervezniük útvonalukat az Egyesült Államok vagy Észak-Amerika területén.

Ha rendelkezik vízummentességgel rendelkező ország útlevélével, és turisztikai, üzleti, orvosi vagy tranzit célokra szeretne ESTA-t igényelni, kezdje meg a kérelmezési folyamatot, ellenkező esetben, az ESTA-ról szóló további információkért látogasson el a GYIK bejegyzésekhez.

Igényeljen ESTA engedélyt